Wilt u een realistisch beeld van uw schoolorganisatie verkrijgen, de ontwikkeling van een project volgen, de impact van uw onderwijs onder de loep nemen, een verdiepend gesprek voeren over onderwijs? De schoolorganisatiefoto’s kunnen een goed hulpmiddel zijn om met leerlingen, met uw medewerkers of met andere interne en ook externe belanghebbenden in dialoog te gaan en een gesprek te voeren dat verder gaat dan het uitwisselen van de gebruikelijke modewoorden en mantra’s.

Met behulp van organisatiekundige technieken zoals organisatie-antropologie, storytelling en systeemanalyse breng ik uw onderwijs, uw schoolorganisatie en de ontwikkelingen en fricties die zich daarin voortdoen in beeld. Dat noem ik schoolorganisatiefoto’s. Zo’n foto kan eenmalig zijn of periodiek.

Naast de organisatiekundige technieken kan ook gebruik gemaakt worden van artistieke technieken zoals fotografie, drama en poëzie, om de zeggingskracht van schoolfoto’s te vergroten.

Bij het maken van schoolfoto’s werk ik het liefst samen met een vertegenwoordiging van uw medewerkers. Desgewenst vervul ik dan ook een rol als gespreksleider. 

Interesse? Laten we kennis maken.

Voor het maken van organisatieanalyses gebruik ik het activiteitensysteemmodel van Engeström. Sinds 2000 houd ik me al actief bezig met de vraag wat de kunsten kunnen betekenen voor het leren in en ontwikkelen van organisaties. In 2006 promoveerde ik op een organisatie-antropologisch onderzoek naar leren op de werkplek. Het eerste deel van mijn promotieonderzoek werd in de vorm van een detectiveroman geschreven.