Werk maken van goed onderwijs

  • Goed onderwijs maken
  • Ontwikkelen van onderwijsprofessionals
  • Goed onderwijs verduurzamen
Klaske Jorritsma
Een inspirerende masterclass. Ik denk nu niet meer in de gebruikelijke clichés over een professionele cultuur
John Jacobs
Door samen te werken met bouwers van een externe academie zie ik nu veel meer het belang van externe oriëntatie en de waarde van externen in onze interne programma’s.
Pascale de Rijck
We hebben de masterclass in company gedaan met een aantal LC en LD docenten, teamleiders, intern begeleiders, de personeelsfunctionaris en de directeur. Daardoor spreken we nu meer een taal en werken we beter samen aan de professionalisering in de school.
Christel Swart
Begeleider Ton Bruining laat zien dat hij als onderzoeker, teambeleider en als teamverantwoordelijke veel ervaring heeft en hij geeft van daaruit veel bruikbare handreikingen
Download gratis